Magyar Română
 • Botorka Fesztivál 2009 - Pásztokbükk

  userfiles/image/slideshow/e42dfeb08df2925baedd9cd00328bfd6c96a86f4.jpg
 • Botorka Fesztivál 2009 - Pásztorbükk

  userfiles/image/slideshow/05b8c7c2183efb976c7a698b4cc1f34cc202b259.jpg
 • Botorka Fesztivál 2009

  userfiles/image/slideshow/7eec2594726fb3c3950fd1bf142df8b6b3297181.jpg
 • Botorka Fesztivál 2009

  userfiles/image/slideshow/18f6bc2235082951df2350754ea5989c58d2f9f1.jpg

 

 

Szórvány Program

Tapasztalatszerző körutakat szervez a balánbányai Botorka Művelődési Egyesület

Hargita-Fehér-Hunyad ifjúsági és kulturális együttműködés című programja keretében a Botorka Művelődési Egyesület megszervezi a már hagyományossá vált őszi tapasztalatszerző körutakat. A körutak fő témája megismerni a szórványban jól működő, mintának is nevezhető programokat, amelyet a balánbányai magyarság hasznosítani tudna megmaradásának, fejlődésének céljából. Az elmúlt években a a magyar nyelvű oktatás volt a körutak célja, az idei fő téma a turizmus. Azt szeretnénk megtudni, megérteni, megtapasztalni, hogy Balánbányával hasonló környezetben miként lehet meghonosítani, fejleszteni a turizmust, mint megélhetőségi lehetőséget.

Két utat tervezünk az idén, az elsőt október 28-29 között a Zsíl-völgyi volt bányászvárosokba látogatunk, majd,  november 4-5 között, a hasonló környezeti adottságokkal rendelkező Torockón ismerhetjük meg a vendéglátásban érdekeltek tapasztalatait.
 
Az együttműködési  program támogatója Hargita Megye Tanácsa.

 
 

Együtt ünnepeltük a Téka Alapítvány születésnapját
 
Az január végén gazdag programsorozattal ünnepelte a szamosújvári Téka Alapítvány a húszadik születésnapját. A kezdetekben csak táncház-szervezéssel foglalkozó civil szervezetből Nemzeti Jelentőségű Intézmény lett. Iskolát, otthont és egy erős közösséget teremtettek. Gratulálunk ezennel is az elért eredményeikhez és továbbra is kívánuk nekik erőt, egészséget, munkabírást és támogatást a további céljaik eléréséhez.
 
A születésnapi ünnepségre mi, balánbányaiak is hivatalosak voltunk, amit természetesnek is vettünk, hiszen a barátok együtt szoktak ünnepelni és mi már több mint 15 éve barátok vagyunk.
Az Égtájak – Szamosújvári Kulturális Napokat befejező néptáncgálán Balánbányát az Ördögborda és a Prücskök néptáncegyüttesek képviselték és közös produkciójuk, a Farsang Csíkban című koreográfia nagy sikert aratott a zsúfolásig megtelt szamosújvári kultúrotthonban. Erre nagyon büszkék voltak a kis “Prücskök”, hiszen ez volt nekik az első kiszállásuk. A néptáncgálán még felléptek az eszényi Ritmus és a csapi Arabeszk együttesek Kárpátaljáról, valamint a kolozsvári Zurboló és Ördörgtérgye, a dézsi Aranyeső együttesek és természetesen a Téka Alapítvány keretében működő csoportok.
 
 
Isten éltessen sokáig, Téka Alapítvány!
 
Sok szeretettel gratulálunk a húszadik születésnapotok alkalmából és kívánunk nektek sok-sok erőt, egészséget, munkabírást és támogatást további céljaitok eléréséhez!
 
Húsz év hosszú idő a civil szervezetek életében, főleg akkor, amikor olyan intenzív munka folyik a szervezetben, mint nálatok, a Téka Alapítvány keretében.
 
Mi tizenöt éve ismerjük egymást és jó barátok lettünk. Mindig felnéztünk Rátok, mind a kisebbik testvér a nagyobbikra, példaképként tekintettünk Rátok, mindig hozzátok akartunk hasonlítani. Azt lestük, hogy mit és hogyan csináltok, hogy mi a sikeretek titka.
 
15 év alatt megfejtettük a titkot: kell egy vezető, aki tudja mit akar, akire felnéznek az emberek, aki csapatot tud kovácsolni maga köré. Olyan csapatot amely követi a vezetőt tűzön-vízen át, amely csapat testületileg kőműves kalapácsot és vakoló kanalat vesz a kezébe és elkezdi építeni a megálmodott jövőt. És nagyokat, merészeket álmodnak. Nem hátrálnak meg a nehézségek előtt, mert tudják, hogy kezükben van a mezőségi magyar oktatás és kultúra sorsa.
 
Minden találkozásunk alkalmával tanultunk Tőletek valamit. Szervezetépítést, intézmények létrehozásának csínját-bínját, rendezvények szervezésének fortélyait. Minden találkozás alkalmával megcsodálhattuk azt az összefogást, akaratot és céltudatosságot, amely Titeket, a Téka Alapítványt jellemez.
 
Székelyföldiekként, talán mi, balánbányai magyarok érthetjük meg legjobban tevékenységetek fontosságát. Székelyföldön talán mi tudjuk legjobban mit jelent a beolvadás, az anyanyelv elvesztésének veszélye, a magyar nyelvű oktatás hiánya. Szembesülünk mi is ezekkel problémákkal, de ott a Mezőségen sokkal erőteljesebben jelennek meg ezek a veszélyek. Ezek ellen küzdötök teljes erővel a Szórványprogramotok segítségével. Ez a program pedig egy modell, egy működő, példaértékű, gyakorlati megoldásokat tartalmazó modell, amely nemcsak a szorványmagyarok identitástudatának megőrzésére kínál megoldásokat, hanem alkalmazható minden erdélyi magyar közösségben, a megmaradásért vívott harcban.
 
Sok sikert Nektek továbbra is!
 
 

A Téka Balánbányán

 

Tapasztalatcserén a szamosújvári Téka Alapítványnál

Összetartozunk
 
A Hargita Megye Tanácsa „Összetartozunk” közösségépítő programja keretében a felnőtt tánccsoportunk Szamosújvárra látogatott december 1-4 között. A látogatás célja ismerkedni a mezőségi szórvánnyal, a Téka Alapítvány Szórványprogramjával, tevékenységével, de ugyanakkor mi is bemutattuk tevékenységünket, táncainkat.
Mint minden találkozás alkalmával megcsodálhattuk azt az összefogást, akaratot és céltudatosságot, amely a Téka Alapítványt jellemzi.
Székelyföldiekként, talán mi, balánbányai magyarok érthetjük meg legjobban tevékenységük fontosságát. Talán mi tudjuk legjobban mit jelent a beolvadás, az anyanyelv elvesztésének veszélye, a magyar nyelvű oktatás hiánya. Szembesülünk mi is ezekkel problémákkal, de ott a Mezőségen sokkal erőteljesebben jelennek meg. Ezek ellen küzdenek teljes erővel a Szórványoktatási Programjuk segítségével. A program összehangolt és tervszerű módon, hosszútávon biztosítja a mezőségi szórványközösség anyanyelven történő oktatását. Ennek köszönhetően az elmúlt 10 év alatt 250 gyerek tanulhatott és tanul magyarul. Felépült két korszerű kollégium, amelyek civilizált életkörülményeket és minőségi oktatást biztosítanak. Stratégiájuk továbbfejlesztésük érdekében 2010. szeptember 1-én elkezték a Mezőségi Kemény Zsigmond Szórványoktatási Központ felépítését. Az építkezés jól halad, már épülnek az iskola falai, de még sok tégla szükséges a befejezésig.
A kiszállás alatt meglátogattuk Mezőség néhány nevezetességét, éspedig:
- a marosvécsi várat és az emlékparkot;
- Sütő András szülőházát Pusztakamaráson;
- a bonchidai Bánffy-kastélyt;
- a válaszúti Kallós Zoltán Népművészeti Múzeumot;
- a szamosújvári örmény-katolikus székesegyházat.
December 2-án a Téka Művelődési Központban a tánccsoport táncelőadást mutatott be.
A Téka Alapítvány munkássága kiemelkedően fontos.
Felhívással fordulunk székelyföldi intézményekhez, szervezetekhez, cégekhez, magánszemélyekhez, hogy téglajegyek vásárlásával támogassuk a Mezőségi Kemény Zsigmond Szórványoktatási Központ felépítését!
 
Vállalja fel Székelyföld a belső anyaország szerepét a jelentős szórványprogramok megvalósításában!
                                                                                
 
Sajtóvisszhang:
 
 
 
 
 
Egy működő modell megismerése
 
A Mezőség-Felcsík kulturális és ifjúsági párbeszéd program keretében 2010 október 29-31 között a Botorka Művelődési Egyesület tagjai a szamosújvári Téka Művelődési Alapítvány munkásságával és a Mezőségi Szorványprogrammal ismerkedtek meg. Az alapítvány munkássága egy működő, példaértékű, gyakorlati megoldásokat tartalmazó modellt kínál a szorványmagyarok identitástudatának megőrzésére.
 
Munkásságuk üzente, hogy kis emberek összefogással nagy dolgokat tudnak elérni.
 
Az alapítvány 17 éves múltra tekint vissza, és működésük ideje alatt felismerve távlati céljaikat, a jelenben 110 gyereket befogadó szorványkollégiumot hoztak létre, ahova olyan környékbeli falvakból érkeznek gyerekek, ahol már nincs magyar nyelvű oktatás. A szamosújvári tanintézményekbe bevezették választható tantárgyként a népi kultúrát, a népi mesterségeket azzal a céllal, hogy a magyarul tanuló gyerekek megismerhessék népük értékeit. 2010- ben letették a Kemény Zsigmond Iskolaközpont alapkövét.
 
A Téka Művelődési Központ szabadidős programjába, és a felnőttek számára szervezett képzésekbe is betekintést nyerhettünk. Nyitottságuknak köszönhetően úgy a magyar, mint a román gyerekek megtapasztalhatják a fazekasság, a gyöngyfűzés élményeit.
 
A Tóvidék program keretén belül a Szamosújvár környéki magyarlakta falvakban közösségi házakat hoztak létre, melyekkel a fiatalok otthonmaradását, a térség és közösség fejlődését célozták meg.
 
Felismerve a programok hatékonyságát, saját erőforrásaink ismeretében, hazatérve a lehetőségeinket mérlegeljük, mint Székelyföldön, de román többségű városban élő magyar kisebbség, hogy mit és hogyan lehet követni a megismert modellből. Körbejárva a kérdéskört arra a következtetésre jutottunk, hogy elsőrendő feladataink közé tartozik az erőforrásaink biztos feltérképezése, majd a fókuszcsoport megválasztása. Kis lépésekben haladva a közeli és távoli célokat is meg kell tervezni, közösségépítő stratégiát kell kidolgozni, és cselekedni kell, mert a balánbányai lakosok identitástudatának megőrzését célzó tevékenységek szükségszerűsége számunkra nem kérdéses.
 
Reményeink szerint ez a program egy folyamat első lépése, amelyet hosszútávú együttműködés fog követni.
 
A Mezőség-Felcsík kulturális és ifjúsági párbeszéd program támogatója Hargita Megye Tanácsa.
    
 
botorka müvelődési kulturális egyesület fesztivál néptánc néptáncfesztivál balánbánya népzene