Magyar Română
 • Botorka Fesztivál 2009 - Pásztokbükk

  userfiles/image/slideshow/e42dfeb08df2925baedd9cd00328bfd6c96a86f4.jpg
 • Botorka Fesztivál 2009 - Pásztorbükk

  userfiles/image/slideshow/05b8c7c2183efb976c7a698b4cc1f34cc202b259.jpg
 • Botorka Fesztivál 2009

  userfiles/image/slideshow/7eec2594726fb3c3950fd1bf142df8b6b3297181.jpg
 • Botorka Fesztivál 2009

  userfiles/image/slideshow/18f6bc2235082951df2350754ea5989c58d2f9f1.jpg

 

 

Kurkó Gyárfás Program
Vissza kell vinni a köztudatba Kurkó Gyárfás alakját!
A Botorka Művelődési Egyesület programjai közé sorolta a Kurkó Gyárfás munkásságát ismertető tevékenységet.
 
A program részeként emléktáblát avattunk születésének századik évfordulóján a szülői házon, határozattervezetet nyújtottunk be a csíkszentdomokosi Önkormányzathoz a helyi könyvtár róla való elnevezéséről. Kezdeményezésünket közel 300 személy támogatta aláírásával.
 
További terveink között szerepel a Nehéz kenyér önéletrajzi regényének újrakiadása, valamint dokumentumfilm készítése életéről, munkásságáról.
  
Cikkek és adatok Kurkó Gyárfásról és a programról:
Megjelent a Székely Könyvtár sorozatban a Nehéz kenyér
 
A könyv szerkesztője: Molnár Vilmos
 
A szerkesztő ajánlója:

Kurkó Gyárfás: Nehéz kenyér

Kurkó Gyárfás egyetlen könyve, a népi memoárként meghatározható Nehéz kenyér 1949-ben jelent meg először. Irodalmi művek megjelenését illetően nem volt kedvező esztendő. Akkortájtól Romániában, akárcsak egész Kelet-Európában, a politikai látószögek hosszú időre felülírták az irodalmi szempontokat. Kurkó Gyárfás számára különösen rosszul végződött első és egyben utolsó könyve megjelenésének éve, novemberben letartóztatták és koholt vádak alapján elítélték; a börtönből csak tizenöt esztendő múlva, fizikailag és szellemileg megtörve szabadult.
Nem mintha addig is kényeztette volna a sors. 1938 után a betiltott MADOSZ vezetőjeként illegalitásba kényszerült, majd átélt egy letartóztatást és internálást (1940, Caracal), minekután a román hatóságok kitoloncolták az országból, de a magyar állami szervek visszaadták Romániának. Az Antonescu-diktatúra idején Brassóban raboskodott. Politikusi pályafutása buktatókkal volt tele. 1944 előtt főként baloldalisága volt szálka nemcsak a román hatalom, de az itteni magyarság jobboldali beállítottságú politikusai szemében is, a második világháború után a romániai magyar iskolahálózat és művelődési intézmények védelmében, a nemzetiségi létfeltételek kiépítésében végzett munkája zavarta az akkori hatalmat, szolgáltatott okot hosszú bebörtönzéséhez. A szovjet segítséggel megerősödő, majd hatalomra kerülő kommunista vezetés akkoriban sokakban ébresztett indokolatlan reményt a nemzetiségi kérdés kielégítő rendezését illetően. A politikailag naívakat a rendszer felhasználta külföld felé mutatott imázsához, majd gátlástalanul megszabadult tőlük.
Mondják, életének első tíz esztendeje meghatározza az ember látásmódját, jellemét. A Nehéz kenyér már azért is érdekes könyv, mert betekintést enged a politikus Kurkó gyermekkorába. De több ennél. Szociográfusi pontossággal ad hírt egy olyan világról, amelyet a székelységről írók addig ritkán és felületesen érintettek. Nadrágszíjnyi földeken gazdálkodó sokgyermekes székely családokról van szó, ahol már a kisgyermek is nap mint nap felnőttnek való munkát végzett, mégsem tudtak egyről kettőre jutni, a mindennapi betevő előteremtése is folytonos gondot jelentett. Bár néha úgy említik a Nehéz kenyeret, mint ami nélkülözi a Tamási Áron-féle tréfás élcelődést, azért Kurkó Gyárfás önéletírásában is találni humort. Igaz, nem könnyed, mintegy furfangos elmegyakorlatként bemutatott humorról van szó, hanem darabosabbról, vaskosabbról. A székely humor skálája amúgy is széles, a baráti, finom élcelődéstől egészen a durva szívatásig terjed. Beleférnek tettlegességig fajuló, csak távoli esztenákon, férfiak között megengedhető durvább huncutságok is, mint például a beccselés (172. oldal).
Nem utolsó sorban említhető a könyv érdemei között a hiteles székely nyelvezet. Csíkszentdomokos székelysége szólal meg a lapjai között, ismételten ámulatra késztetve az olvasót az örökös csoda előtt, ami nem más, mint a székely-magyar nyelv.
 
A Nehéz kenyér bemutatója Csíkszentdomokoson:
 
     
Emléktábla avatás:
 
 
botorka müvelődési kulturális egyesület fesztivál néptánc néptáncfesztivál balánbánya népzene